Záhrady boli pre panovníkov symbolom moci.

Doprajme si záhradu ako ďalšiu obývateľnú izbu

a prenesme si viac zelene do interiéru.

krajinná architektúra

krajinárska štúdia, dendrologický posudok,

DÚR, DSP, DRS

záhrada, terasa, balkón

štúdia, realizačný projekt, realizácia

interiérová zeleň

návrh, realizácia

poradenstvo

napíšte nám, radi Vám pomôžeme

Kto sme

Ing. Andrej Uhliarik

Ing. Andrej Uhliarik

Krajinný architekt

Vyštudoval som inžiniera v študijnom odbore krajinná a záhradná architektúra na Fakulte architektúry a Stavebnej fakulte STU . Architektúra je pre mňa výnimočným umením, ktoré by zároveň malo rešpektovať potreby jej užívateľa. Záhrada, alebo park, každý priestor má byť jedinečný, s citom pre okolitú architektúru, proporcie pozemku a okolie, kde sa nachádzame. Jedine vyváženosťou týchto prvkov získame cielený efekt harmónie a odpočinku.

Ing. Michaela Ondrejkovič

Ing. Michaela Ondrejkovič

Krajinný architekt

Tak ako Andrej aj ja som študovala krajinnú architektúru z Fakulty architektúry STU a tri semestre zo štúdia som strávila na Záhradníckej fakulte Mendelovej univerzity v Brne. Zaujímam sa nielen o krajinárske projekty, ale aj o interiérovú zeleň a interiérový dizajn. Baví ma hlavne kompozícia, konštrukčný detail a hra s materiálmi, ktorých kvalita sa prejaví práve v celkovej hodnote a v trvácnosti diela.

Ing. Lenka Gálisová

Ing. Lenka Gálisová

Krajinný architekt

A do tretice, vyštudovala som to isté čo moji kolegovia. Navyše som absolvovala kurzy permakultúrneho dizajnu u Jaroslava Svobodu v Čechách. Permakultúra je pre mňa spôsob trvalej udržateľnosti prírodných zdrojov. Fascinujú ma jej princípy, polykultúra, návrat k prírode a možnosti pestovania rastlín bez použitia postrekov či hnojív. Je to spôsob vytvorenia vzájomnej harmónie prírodných prvkov, ktoré su nielen pastvou pre oči, ale zároveň zabezpečujú dostatok potravy pre akékoľvek priestory – od balkónov cez rodinné domy až po veľké statky.

štúdia

Štúdia tvorí prvý krok pri riešení úprav priestoru v okolí domu . Po predložení požiadaviek investora rieši v niekoľkých variantoch kompozičné usporiadanie priestoru. Cieľom je určiť štýl, formu a charakter záhrady v nadväznosti na rodinný dom. Taktiež stanovuje použitie materiálov a rozmiestňuje hmotu zelene na jednotlivých plochách. Obsahuje predbežné rozvrhnutie celej záhrady a jej funkčné usporiadanie plôch a prvkov na ploche ako napríklad terénne úpravy, oporné múriky, štrkové plochy, oddychové plochy, vodné prvky, okrasné či úžitkové záhony, trávnaté plochy a rôznych drobné stavby. Obsahom štúdie môže byť 3D vizualizácia s prechádzkou po vašej novej záhrade.

realizačný projekt

Po konzultáciách štúdie zapracujeme všetky požadované zmeny, pripomienky, návrhy a vypracujeme detailný projekt záhrady. Pripravíme komplexný výkres, výsadbový plán so špecifikáciou a počtami kusov jednotlivých rastlín, detailné riešenia chodníkov, dlažby, vodných plôch, či iných prvkov záhradnej architektúry. Spoločne prekonzultujeme výsadbu, čiže druhy rastlín, ich cenu, výzor, ako i nároky na údržbu. Pomôžeme vám vybrať najoptimálnejšie riešenie pre vašu záhradu. Aby ostala vaša záhrada po celý rok krásna, vypracujeme špeciálne na mieru príručku, ako sa o ňu správne postarať.

realizácia

Náš ateliér robí kompletné realizácie diel záhradnej architektúry. Spolupracujeme so stavebnými a inštalatérskymi firmami pri realizácií závlahového systému či stavby kúpacích jazierok. Zaistíme terénne úpravy a stavebné práce. Vždy pred realizáciou prebehne konzultácia ohľadom vytvorenia harmonogramu  prác a rozpočtu.

Činnosti

krajinno-architektonické projekty

verejné priestranstvá

školské areály a areály materských škôl

súkromné zárady

permakultúrne záhrady

strešné záhrady

interiérová zeleň, terasy, balkóny

inventarizácia zelene

dendrologické posudky pre účely výrubového konania

projekty náhradnej výsadby

konzultačné činnosti

autorský dozor

Čo ponúkame

kvalitný projekt – štúdia, realizačný projekt (v rôznych stupňoch projektovej dokumentácie)

osobný prístup ku klientovi – najlepšie formou intenzívnej spolupráce  a častých konzultáciach

projektujeme záhrady ktoré rešpektujú Vaše priania, architektúru domu ako i prostredie vôkol pozemku

zabezpečíme realizáciu projektu záhrady

zaistíme autorizovaný dozor pri realizácií diela aj v prípade, keď sa investor rozhodne realizovať projekt inou firmou

poskytujeme možnosť pravidelnej údržby záhrad

Augarden